Entreprenad – Tjänster

Vi erbjuder tjänster inom transport av allt från spannmål till grus samt maskinarbeten för exempelvis schaktning och olika typer av mark- och grävarbeten.

Som kund erbjuder vi dig förstklassiga maskiner som alltid körs av välutbildad personal.

  • Schaktning för husgrunder, garagegrunder och tillbyggen
  • Dränering
  • Anläggning av mindre vägar
  • Enskilda avlopp
  • Anläggning för trädgård
  • Leverans av bergkross, makadam/grus, och jord mm.

Vad vi gör

ENTREPRENAD

TRANSPORT

GRÄV & SCHAKT

ANLÄGGNING & MARK

TOMTPLANERING